Едукација радника

НОВО: Континуирана едукација из области хемикалија децембар 2015.

НОВО: Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је донијело Правилник о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/13), којим је промијењен начин едукације у области хемикалија у Републици Српској. Прочитајте обавјештење на линку. ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА САВЈЕТНИКЕ ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ-АВГУСТ 2013

У складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 08/11 и 13/12) регулисано је питање обавезе похађања континуиране едукације у области хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља и исту проводи Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

Наведеним прописима дефинисано је да су обвезници континуиране едукације савјетници за хемикалије/одговорна лица за биоциде и радници који раде са опасним хемикалија. 

У складу са Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 08/11 и 13/12) (члан 6) Савјетник за хемикалије, у складу са чланом 32. став 2. Закона о хемикалијама, мора да има: а) стечено високо универзитетско образовање из области фармације, хемије, технологије, агрономије (смјер заштита биља, шумарство) и рударства, у зависности од врсте и намјене опасне хемикалије или производа“.

Одговорно лице за биоциде, у складу са Правилником о условима за обављање дјелатности производње, промета, коришћења и складиштења биоцида („Службени гласник Републике Српске“, број 127/10) (члан 17) мора да има запослено одговорно лице за рад са биоцидима и тоРадника ВСС одговарајућег профила (фармација, медицина, хемија, технологија, агрономија, рударство, ветерина, биологија, санитарна хемија – у зависности од врсте и намјене биоцида)“.

Трећа група запослених који подлијежу обавезној едукацији су радници који раде са опасним хемикалија, биоцидима и средствима за заштиту биља.

Члан 3. Правилника о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 08/11 и 13/12) јасно је регулисао сљедеће: “Стручно оспособљавање о опасним хемикалијама одвија се као трајна едукација најмање два пута годишње за савјетнике за хемикалије/одговорна лица“.

Истим чланом је регулисано да “стручно оспособљавање радника који рукују опасним хемикалијама и производима одвија се континуирано и најмање једном годишње као трајна едукација“.

До сада су одржани сљедећи семинари, у сврху едукације радника из области хемикалија:

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Бања Лука, 24-25. јуна 2010. године. 

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Рафинерија уља, Модрича, 04. новембар 2010. године. 

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Бања Лука, 23. децембар 2010. године. 

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Административни центар Владе Републике Српске, Бања Лука, 03. јуни 2011. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Рафинерија нафте, Брод, мај 2011. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Административни центар Владе Републике Српске, Бања Лука, 16. децембар 2011. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Административни центар Владе Републике Српске, Бања Лука, јуни 2012. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Рафинерија нафте, Брод, септембар 2012. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Хотел Босна, Бања Лука, децембар 2012. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“ , Рудник и термоелектрана, Угљевик, децембар 2012. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи“, Хотел Босна, Бања Лука, јули 2013. године.

        ПРЕЛИМИНАРНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ                         ПРОГРАМ РАДА