Рјешењем Федералног министарства околиша и туризма Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је постао овлашћена установа за израду студија утицаја на околиш и планова активности, на подручју Федерације БиХ.

Наиме, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је испунио све услове који су прописани Правилником о испуњавању услова и критерија („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 33/12), у погледу регистрације, кадрова, техничке односно лабораторијске опремљености и стручних референци, те ће моћи да пружа услуге привредним и другим субјектима за израду студије утицаја на околиш и план активности у поступку издавања околинских дозвола и на подручју Федерације БиХ.

До сада је Институт у највећој мјери пружао услуге на подручју Републике Српске, а добијањем наведеног овлашћења, Институт је проширио дјелатност и на подручје Федерације БиХ. 

Еколошка дозвола је писана одлука која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Интегрални је документ јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења.