На основу понуда које су стигле путем јавне набавке опреме за мониторинг ваздуха, Институт је купио покретну аутоматску станицу за праћење квалитета ваздуха у животној средини од фирме „Мизмаигбос“ из Београда.

Slika_stanice_2

У склопу покретне станице се налазе аутоматски анализатори за праћење концентрације озона О3, угљенмоноксида СО, сумпордиоксида ЅО2 и азотних оксида NOХ, америчког произвођача „Teledyne“ серија Т, аутоматски анализатор за праћење концентрације суспендованих честица РМ10 и РМ2.5 америчког произвођача „Met One Instruments” серија ВАМ-1020, те инструмент за праћење метеоролошких параметара: смјер и брзина вјетра, температура ваздуха, притисак и влажност ваздуха њемачког произвођача „G. Lufft Mess-und Regeltechnik GmbH“ серија WS500-UMB.Slika_stanice1

Опрема је смјештена у једноосовинску термо изоловану приколицу, а радна температура се одржава клима-уређајима. Поред наведених анализатора и клима-уређаја, приколица је опремљена и уређајем за архивирање података са мјерних уређаја у аутоматској мјерној станици и софтвером за повезивање анализатора са централном станицома за прикупљање података.

Анализатори су калибрисани од стране овлаштене институције и извршена је обука радника Института за рад на станици.

Сви анализатори раде по методама које су прописане BAS стандардима, односно задовољавају све прописе у вези мониторинга квалитета ваздуха прописане у Републици Српској и ФБиХ, тако да се праћење квалитета ваздуха може вршити на цијелој територији БиХ.

Набавку опреме је Институт финансирао сопственим средствима.

Куповином наведене опреме Институт је унаприједио праћење квалитета ваздуха за потребе органа управе и правних субјеката, који искажу интерес за мониторинг квалитета ваздуха.