На основу Закона о хемикалијама министар здравља и социјалне заштите је донио нови правилник у овој области и то Правилник о начину вођења евиденција о хемикалијама. 

Овим Правилником уређују се начин вођења евиденција о хемикалијама који се производе, стављају на тржиште и у промет или користе на територији Републике Српске и начин достављања збирног извјештаја на годишњем нивоу.

Поред наведеног Правилника, на основу Закона о биоцидима су донесена два из области биоцида: Правилник о начину вођења евиденције о биоцидима и Правилник о измјени Правилника о садржају основних података о биоцидном производу.

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српске, бр. 86/13.