JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13).

Семинар обухвата едукацију, освјежење и издавање потврде о похађању обуке у складу са чланом 23. став 5.  Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13).

Обука траје један дан у неком од термина од 22. до 25.12.2014. године. Предавање ће се одржати у малим групама ради дискусије и питања. Не подлијеже се провјери знања.

Семинар је намијењен савјетницима за хемикалије, који посједују Увјерење за савјетника за хемикалије  у складу са члана 18. став 3. Правилника о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13). Семинару могу присуствовати и друга заинтересована лица.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 16. децембра 2014. године путем поште, факса (051/218-322) или електронске поште (ekoinstitut@inecco.net) доставите пријаву, коју достављамо на захтјев мејлом или факсом.

Напомињемо да је присуство континуираној едукацији обавезно. У супротном, Увјерење за савјетника за хемикалије се ставља ван снаге. Уколико се током редовног инспекцијског надзора или у поступку ревизије рјешења за обављање послова промета, складиштења или употребе хемикалија, хемијских производа, биоцида или средстава за заштиту биља утврди да се савјетник за хемикалије није континуирано едуковао у складу са овим правилником, савјетник за хемикалије се упућује на поновно похађање обуке и провјеру знања у складу са овим правилником, у складу са чланом 23. став 7. напријед наведеног правилника.

На семинару ће бити обрађене сљедеће теме:

1. Инвентар хемикалија – досије о хемикалији,

2. Управљање ризиком и мјере за смањење ризика и

3. Комуникација у ланцу испоруке, пружање информација путем БТЛ, етикете и др.

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322 или путем мејла ekoinstitut@inecco.net.

Увјерени смо да ћете препознати значај ове едукације и прихватити наш позив на сарадњу.