Обавјештавамо вас да НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, спроводи обавезну едукацију о опасним хемикалијама, а у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 23/10). 

У вези са наведеним, овај Институт организује први семинар у 2011. години:

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ,

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, НАДЗОР НАД УВОЗОМ, БАЗА ПОДАТАКА, ЗАШТИТА

03. јуни (петак) 2011. године

Влада Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Конференцијска сала

Циљ семинара је упознавање са законском регулативом и надзором над увозом опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), базом података, обавезама правних субјеката које су предмет инспекцијских органа, искуствима са Европском агенцијом за хемикалије, практичним искуствима израде процјене безбједности хемикалија, безбједносно-техничким листом, заштитом од штетног дјеловања на људско здравље и животну средину, те стицање знања о опасностима и заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.

Семинар је намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима Министарства унутрашњих послова, Институту за заштиту здравља Републике Српске, Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине и заштиту на раду, одговорним лицима у водоводима, базенима и другим заинтересованим.

Да би Институт одговорио овако озбиљном задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 18. маја 2011. године путем факса или електронске поште доставите имена учесника испред вашег предузећа/институције/установе на које се односи обавезна едукација (Члан 71. Закона о хемикалијама) и других заинтересованих. 

У складу са захтјевима из Правилника о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија, молимо вас да доставите сљедеће податке са сваког учесника: име и презиме, ЈМБГ, податке о школској спреми полазника и податке о правном или физичком лицу које је упутило радника на обуку (назив и сједиште) (пријава у прилогу), које смо обавезни доставити Министарству здравља и социјалне заштите РС. Наведени подаци су неопходни за израду регистра полазника семинара, како би кандидати приступили провјери знања у складу са чланом 6. наведеног правилника.

По одслушаном семинару, издаје се потврда као доказ о присуству стручном усавршавању на семинару.

Котизација за учешће: 220 КМ (у цијену је урачунат ПДВ), а укључује:

присуствовање и учешће на семинару,

кафе паузе и заједнички ручак,

стручне материјале семинара,

потврду о одслушаном семинару.

Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Развојна банка, са напоменом “уплата котизације за семинар“.

Попуст за предузећа која имају преко:

– пет полазника-5%,

– десет полазника-10% на цијену котизације.

Уплату је неопходно извршити најкасније пет дана прије одржавања семинара. По извршеној уплати ће бити испостављена фактура.

Програм рада биће доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом.

За све додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.

Увјерени смо да ћете препознати значај ове едукације и прихватити наш позив на сарадњу.

Срдачан поздрав.

Програм рада