У просторијама Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука је, у сарадњи са фирмом „Аналитика д.о.о. Сарајево“, 04. априла 2013. године презентован уређај за третман инфективног медицинског отпада: ISS AC-575 Интегрисани уситњавач и стерилизатор.

Prezentacija opasan otpad

На подручју заштите здравља и заштите животне средине жеља нам је очувати живот и животну средину, те је то био разлог упознавања са начинима одлагања и правилним поступком збрињавања инфективног медицинског отпада.

У складу са Законом о управљању отпадом, инфективни медицински отпад се категорише у опасан отпад. Сви објекти у којима се пружају здравствене услуге и при томе стварају инфективни медицински отпад долазе у ситуацију да га не могу одлагати са комуналним отпадом, већ га морају издвојити, прописно упаковати и предати правним лицима овлашћеним за превоз и третман. Након третмана опасног отпада, он се може безбједно одложити на комуналну депонију.

У вези с тим презентован је јединствени производ компаније „Celitron Medical Technologies“ која нуди комплетно рјешење у једном процесу, укључујући уситњавање и стерилизацију отпада до степена чистоће који задовољава критеријуме комуналног отпада. На презентацији су били присутни представници медицинских установа, факултета и други.

Презентацију је одржао инжењер специјалиста Драган Толоманоски.