На Свјетски дан безбједности, 28. априла, раднику ЈНУ ”Институт за заштиту и екологију Републике Српске” Бања Лука Слободану Шумоњи, дипломираном инжењеру заштите на раду, ангажованом на пословима руководиоца образовања у заштити, Удружење инжењера заштите и здравља на раду у Републици Српској је уручило Плакету за постигнуте резултате и заслуге у промоцији заштите и здравља на раду. Кроз свој рад, остварио је циљ на промовисању и значају заштите и здравља радника на раду у Републици Српској, што треба посебно истакнути. Додијељена Плакета је признање за животно дјело у области заштите на раду у Републици Српској. Један од праваца дјеловања на промоцији и подизању свијести о значају безбједности и здравља на раду је обављање образовања, односно оспособљавања радника за безбједан и здрав рад, те стицање знања, вјештина и навика, у складу са Европском директивом 89/391. Други правац дјеловања је кроз обављање надзора над примјеном и провођењем превентивних мјера заштите и здравља на раду код правних субјеката, јер уколико сачувате или спријечите да страда само један радник – урадили сте много. Неријетко, тежиште дјеловања је усмјерено управо на она радна мјеста која су са повећаним ризиком (рад на висини, рад у скученом простору, рад изложен буци и вибрацијама, рад са хемијским, биолошким и другим штетностима, рад у просторима угроженим парама запаљивих течности и гасова-Еx заштиту, и др). Међу осталим правцима дјеловања, битно је истаћи дјеловање кроз овакве семинаре и конференције, а посебно се истиче Прво савјетовање из заштите на раду у БиХ.