ПРОГРАМ РАДА

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА/
СЕМИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА

Бања Лука, 15. јуни 2018. године
Хотел Јелена

08.30-09.30 Регистрација учесника

09.30 Отварање семинара
Проф. др Предраг Илић, директор ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука
09.35 Класификација и обиљежавање хемикалија (CMR)
Прим. мр фар. Радојка Малбашић, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука
10.00 Искуство привреде у управљању хемикалијама
Мр Драгана Смиљанић, Алумина д.о.о., Зворник

10.30-11.00 Кафе пауза

11.00
Опасне хемикалије и заштита од пожара
Александар Бабић, дипл. инж. заштите од катас. дог. и пож., ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука
11.20
Менаџмент и управљање ризицима употребе хлора као дезинфекционог средства
Др сци. мед. Душанка Данојевић
12.00 Новине у законској регулативи у области хемикалија
Представник Министарства здравља и социјалне заштите

12.20 ДИСКУСИЈА, ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О ОДСЛУШАНОМ СЕМИНАРУ

12.30 Ручак