Народна скупштина Републике Српске је на Седмој сједници, одржаној 9. јуна усвојила Стратегију заштите природе Републике Српске.

Стратегија заштите природе Републике Српске је израз настојања да се побуди растућа свијест о потреби очувања и заштите природе, као битног дијела животне средине Републике, претварајући је у цјеловит и дугорочан концепт развоја. Природна богатства и ресурси треба ставити у функцију развоја, кроз доградњу постојећег система заштите животне средине. Посебно су важни изазови које постављају два кључна стратешка циља: прилагођавање концепту одрживог развоја и приближавање и прикључивање БиХ Европској унији.

Доношење Стратегије заштите природе Републике Српске, са конкретним мјерама за унапређење стања у области заштите природе, представља почетни и изузетно важан корак у спровођењу стратешких циљева. У сврху спровођења концепта одрживог развоја и заштите природе, при изради ове стратегије, узети су у обзир улога међународних организација, искуства сусједних држава и држава чланица Европске уније, улога институција Републике Српске и БиХ, као и цивилног сектора и локалне самоуправе.

Стратегија заштите природе Републике Српске, израђена од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, наводи да се заштита природе у Републици Српској поред осталих институција спроводи и на нивоу Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука (Поглавље 2.1.1. Институционално уређење заштите природе у Републици Српској).