Рок за пријаву на едукацију/семинар о опасним хемикалијама “Опасне хемикалије и производи“ је продужен и могуће је доставити пријаву за учешће до 10. децембра 2012. године путем факса (051/218-322) или електронске поште (ekoinstitut@inecco.net). 

Детаљније имате на линку ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СЕМИНАР.

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322 или посјетити путем електронске поште ekoinstitut@inecco.net.