ПРОГРАМ РАДА

 КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА/СЕМИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА

 

Бања Лука, 29. јуни 2016. године

Хотел Јелена

 

08.30-09.30

Регистрација учесника

 

09.30

Отварање семинара

Проф. др Предраг Илић, вд директора ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

09.40

Класификација, паковање и обиљежавање хемикалија на основу физичких и хемијских својстава

Прим. мр фарм. Радојка Малбашић, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

10.20

Новине у раду Министарства здравља и социјалне заштите у области хемикалија

Томислав Илић, дипл. правник, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

 10.40-11.10      Кафе пауза

11.10

 

Безбједан рад у лабораторији са хемикалијама

Слободан Шумоња, дипл. инж. знр, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

11.50

 

Штетни ефекти дезинфекционих средстава и општих биоцидних производа на здравље људи и мјере заштите

Мр сци др Весна Палексић, специјалиста медицине рада, ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске и ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

12.20

Услови за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија и биоцида

Љиљана Ерић, дипл. инж. технологије, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

12.50                   ДИСКУСИЈА, ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О ОДСЛУШАНОМ СЕМИНАРУ

13.10               Ручак