Универзитет у Бањој Луци у сарадњи са Еуропројект центром и Министарством цивилних послова Босне и Херцеговине, организовао је 28. фебруара 2014. године, први инфо дан на тему „Хоризонт 2020“. Ријеч је о новом, и до сада највећем, програму Европске уније за истраживање и иновације за период 2014 – 2020. године чији оквирни буџет износи 80 милијарди евра. 

Испред домаћина, ријечи добродошлице бројним гостима и учесницима скупа упутио је проректор за научноистраживачки рад Милан Матаруга, након чега се присутнима обратио и ректор Универзитета Станко Станић. Он је нагласио да већ сада, а поготово у времену које је пред нама, универзитет може рачунати да ће бити респектабилна научно истраживачка институција тек када дође у фази да је његова истраживачка, односно научна компонента, јача од наставничке.

Присутне је поздравио и министар просвјете Горан Мутабџија, те указао на значај јачања научнотехнолошке компетитивности за будуће позиционирање јавних универзитета РС у европском простору, изражавајући очекивање да ће могућности које нуду програм „Хоризонт 2020“ бити у већој мјери искориштене него што је то био случај са претходним програмима.

Шеф Одсјека  за науку у Министарству цивилних послова БиХ Амар Мирашчија подсјетио је да Босна и Херцеговина учествује у оквирним програмима ЕУ за истраживање и развој од 2004. године, те да је 2009. године стекла статус придруженог члана FP7 програма. Он је такође нагласио да упоредо са радом на стварању  амбијента у којем ће се омогућити потпуно учешће у међунардоним пројектима, Министарство сваке године одобрава грант за писање пројеката, али да се та средства никада у цјелости не искористе.

Након уводних обраћања услиједила су излагања Далибора Дрљаче, Ђорђа Маркеза и Зорана Димитријевића током којих су присутни имали прилику да чују низ корисних информација о самом програму „Хоризонт 2020“, сличностима и разликама актуелног програма финанисрања ЕУ у односу на претходни (FP7 програм), о условима и правилима учешћа, критеријима за додјелу гранта, пријави пројекта, проналажењу пројекнтих партнера и сл. 

Поред осталих учесника, инфо дану су присуствовали и представници Института за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.