СЕМИНАР

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ

29. јуни (петак) 2012. године

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ РАДА

09.00         Регистрација учесника

10.00

Опасне хемикалије-акутна токсичност и прва помоћ

Прим. мр. фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија

10.30 

Заштита и здравље на раду при раду са опасним хемикалијама

Слободан Шумоња, дипл. инж. знр, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука 

11.00-11.30       Кафе пауза

11.30 

Услови за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија и биоцида

Нина Добријевић, дипл. инж. тех., Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

11.50

Ограничења и забране производње, стављања у промет коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину

Доц. др Предраг Илић, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука 

12.20 

Казнене одредбе прописане Законом о хемикалијама и Законом о биоцидима (правно, физичко и одговорно лице)

Томислав Илић, дипл. правник, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

12.40-13.20      Кафе пауза

13.20

Биолошка ефикасност и означавање биоцидног производа 

Мр. фарм. Џејна Милаковић-Рамадани, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

13.50 

Дезинфекција воде биоцидним проиизводима на бази хлора

Прим. мр. фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија 

14.20 ДИСКУСИЈА

14.50 ЗАВРШЕТАК СЕМИНАРА

15.30                   РУЧАК