ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, као овлашћена институција од стране Министарства здравља и социјалне заштите организује полагање за савјетника за хемикалије, у складу са Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/13). Напомињемо да је по наведеном Правилнику увјерење за савјетника за хемикалије трајно, а не као до сада шест мјесеци.

Полагање ће бити организовано 30.04.2014. године у просторијама ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.

За све информације можете се обратити путем телефона: 051/218-318 и 051/218-322 или путем електронске поште: ekoinstitut@inecco.net.