На Четвртом међународном конгресу “Екологија, здравље, рад, спорт“, који је одржан у Бањој Луци од 8-10. септембра 2011. године представници Институту заштите, екологије и информатике су представили стручне и научне радове из области дјелатности Института.

Теме које су представљене су: Заштита животне средине и одрживи развој, као основ за побољшање квалитета животне средине локалне заједнице (аутори: Илић, П., Илић, С. и Јањуш, З.), Утицај и ефекти креозотног уља на животну средину и мере за смањење и контролу ризика (аутори: Илић, С. и Илић, П.) и Професионални ризик у производњи електричне енергије у Хидроелектранама на Врбасу (аутори: Палексић, В. и Илић, П.).

Четврти међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука је организован у част 155. годишњице рођења Николе Тесле и у част 300. годишњице рођења Руђера Бошковића, на коме је присуствовало више десетина научних радника из земље и региона.