Едукација-Хемикалије

26јун 2017

ПРОГРАМ РАДА КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА/СЕМИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА Бања Лука, 28. јуни 2017. године Хотел Јелена 08.30-09.30 Регистрација учесника   09.30 Отварање семинара Проф. др Предраг Илић, директор ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука 09.40 Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на здравље људи Прим. мр фар. Радојка Малбашић, ЈНУ Институт […]

22мај 2017
ghs_pictograms1

JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити […]

06феб 2017

Полагање испита за стицање звања Савјетника за хемикалије ће бити одржавано сваког задњег петка у мјесецу у 12 часова. Полагање се обавља писменим путем, у складу са Правилником о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13 и 42/16). Датуми полагања су означени у календару за 2017. годину: […]

22јун 2016
DSC_0054

ПРОГРАМ РАДА  КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА/СЕМИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА   Бања Лука, 29. јуни 2016. године Хотел Јелена   08.30-09.30 Регистрација учесника   09.30 Отварање семинара Проф. др Предраг Илић, вд директора ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука 09.40 Класификација, паковање и обиљежавање хемикалија на основу физичких и хемијских својстава Прим. мр фарм. […]

08јун 2016

JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити […]

16сеп 2014
explosivepic

Савјетник за хемикалије је лице ангажовано од стране снабдјевача које има одговарајућу стручну спрему и посебна знања у вези са врстом и обимом послова са опасним хемикалијама у правном лицу, односно знање потребно за правилну примјену закона и прописа донијетих на основу њих и које ће континуално надограђивати своја знања из области безбједног управљања хемикалијама […]

15сеп 2014
ghs_pictograms1

Министарство здравља и социјалне заштите је донијело Правилник о условима које морају да испуњавају лица која користе биоциде у професионалне сврхе (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/14). Правилником се уређују услови које морају да испуњавају лица која користе биоциде у професионалне сврхе у погледу простора, кадра и опреме, као и посебни услови коришћења биоцида.

15сеп 2014
ghs_pictograms1

Министарство здравља и социјалне заштите је донијело Правилник о условима за обављање дјелатности производње, промета, коришћења и складиштења биоцида (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/14). Правилником се уређују услови у погледу простора, кадра и опреме за привредна друштва и предузетнике који обављају дјелатност производње, промета, коришћења и складиштења биоцида.

11сеп 2014
CLP

Уколико имате стечено високо образовање и то завршене студије најмање првог циклуса из области: природних наука, медицинских и здравствених наука, инжењерства и технологије или пољопривредних наука можете положити испит за савјетника за хемикалија, у складу са Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/13). […]

06јун 2014

Поводом Свјетског дана заштите животне средине, Институт за заштиту и екологију посјетила је предшколска група из вртића „Бамби“ Центра за предшколско васпитање и образовање Бања Лука. Након кратке дискусије о томе шта је животна средина, дјеци у пратњи васпитачица и педагога показана је станица за праћење квалитета ваздуха, кратко објашњено шта и како станица ради, […]

  • 1
  • 2