Новости

16феб 2017

Одлична графика показује тренутно загађење ваздуха у свим дијеловима свијета, а један град из БиХ је други најгори град у Европи по квалитету ваздуха. Индустријски развој донио нам је много добрих ствари – већи стандард, више новца за образовање, бољу здравствену заштиту и још много тога, али једна од лошијих нуспојава је загађење животне средине, […]

06феб 2017

Полагање испита за стицање звања Савјетника за хемикалије ће бити одржавано сваког задњег петка у мјесецу у 12 часова. Полагање се обавља писменим путем, у складу са Правилником о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13 и 42/16). Датуми полагања су означени у календару за 2017. годину: […]

03феб 2017

Доношењем Закона о заштити природе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14), чланом 9. прописана је обавеза израде Локалних планова заштите природе за јединице локалне самоуправе. Планови се доносе на период од десет година.  У складу са Законом о заштити животне средине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 71/12 и 79/15), члан 46. […]

27нов 2016

ШТА ЈЕ ТО ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА? Према Закону о уређењу простора и грађењу Републике Српске у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу. Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или кад то није изводљиво, смањење […]

14нов 2016

Дана 08.11.2016. године, Уједињене нација за заштиту животне средине (UNEP) у Сарајеву, организовале су радионицу и практичну обуку за представљање софтвера за информационе системе базиране на индикаторима (Indicator Reporting Information System-IRIS) који ће се користити за успостављање Система за управљање информацијама о животној средини и за извјештавања према међународним конвенцијама у склопу UNEP/GEF пројекта „Развој […]

22јун 2016
DSC_0054

ПРОГРАМ РАДА  КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА/СЕМИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА   Бања Лука, 29. јуни 2016. године Хотел Јелена   08.30-09.30 Регистрација учесника   09.30 Отварање семинара Проф. др Предраг Илић, вд директора ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука 09.40 Класификација, паковање и обиљежавање хемикалија на основу физичких и хемијских својстава Прим. мр фарм. […]

08јун 2016

JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити […]

17дец 2015

JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од […]

17дец 2015

Тематске цјелине које ће бити обрађене на  семинару о опасним хемикалијама, који се одржава један дан 22, 23. или 24. 12. 2015. године су: АДР, превентивне мјере при превозу опасних – токсичних материја у друмском саобраћају, Класификација, паковање и обиљежавање смјеша и Савјетник за хемикалије, обавезе и одговорности.

18нов 2015

JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити […]