ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске је као партнер учествовао у припреми прекограничног пројекта „Circle Aware: Driving Awareness and Accelerating the Circular Economy Transition“ у оквиру Првог позива за достављање приједлога пројеката Interreg VI-A IPA програма Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора 2021-2027, који је одобрен са још 8 пројеката на Одбору за надгледање, одржаном 16. фебруара 2024. године. Пројекат је одобрен у оквиру приоритета програма: Зелена улагања у заштиту животне средине и ефикасно управљање ризицима и специфичног циља: Промовисање транзиције ка циркуларној и ресурсно ефикасној економији.18

Пројекат „Circle Aware“ има за циљ унапређење основних услова за спровођење политика циркуларне економије у граду Триљ (ХР), граду Бања Лука (БиХ) и општини Котор (ЦГ) улагањем у потребну инфраструктуру и опрему за управљање отпадом. Поред тога, планирано је организовање неколико едукативних радионица и креативних такмичења за основце и средњошколце, како би подигли њихову свијест о предностима циркуларне економије. Такође, предвиђено је неколико пројектних активности које имају за циљ унапређење знања и компетенција кључних актера политике циркуларне економије у циљној области пројекта, као што су студијске посјете, радионице и округли столови.