JNU ”Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske” Banja Luka provodi obaveznu kontinuiranu edukaciju/seminar o opasnim hemikalijama. Kontinuirana edukacija/seminar o opasnim hemikalijama se provodi u skladu sa Zakonom o hemikalijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/18), Zakonom o biocidima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/09) i Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja i provjeri znanja o zaštiti od opasnih hemikalija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/13).
Seminar obuhvata edukaciju, osvježenje i izdavanje potvrde o pohađanju obuke u skladu sa članom 23. stav 5. Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja i provjeri znanja o zaštiti od opasnih hemikalija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/13).
Obuka traje jedan dan, 15. 06. 2018. godine, sa početkom u 9.30 časova (registracija od 8.30), u Hotelu Jelena, Banja Luka, Jovana Dučića 25 (lokacija Čajavec, u sklopu Tržnog centra Emporijum) (www.hotel-jelenabl.com). Ne podliježe se provjeri znanja.
Seminar je namijenjen savjetnicima za hemikalije, koji posjeduju Uvjerenje za savjetnika za hemikalije u skladu sa člana 18. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu sticanja i provjere znanja o opasnim hemikalijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/13) i drugim zainteresovanim licima.
Da bi Institut odgovorio zadatku u smislu organizacije seminara neophodno je da nam najkasnije do 31. 5. 2017. godine putem pošte, faksa (051/218-322) ili elektronske pošte (ekoinstitut@inecco.net) dostavite prijavu, sa svim podacima traženim u prijavi (cijenu i prijavu dostavljamo na zahtjev).
Učešće uključuje:

  • Prisustvovanje i učešće na seminaru,
  • Ručak,
  • Kafe pauza,
  • Stručne materijale seminara i
  • Potvrdu o kontinuiranoj edukaciji.

Napominjemo da je prisustvo kontinuiranoj edukaciji obavezno. U suprotnom, Uvjerenje za savjetnika za hemikalije se stavlja van snage. Ukoliko se tokom redovnog inspekcijskog nadzora ili u postupku revizije rješenja za obavljanje poslova prometa, skladištenja ili upotrebe hemikalija, hemijskih proizvoda, biocida ili sredstava za zaštitu bilja utvrdi da se savjetnik za hemikalije nije kontinuirano edukovao u skladu sa ovim pravilnikom, savjetnik za hemikalije se upućuje na ponovno pohađanje obuke i provjeru znanja u skladu sa ovim pravilnikom, u skladu sa članom 23. stav 7. naprijed navedenog pravilnika.
Program rada biće uskoro dostupan na veb stranici www.institutzei.net ili dostavljen na zahtjev faksom.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona/faksa: 051/218-322.