Protection against fire and natural disasters

03:24 PM03:24 PM 03:24 PM

Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske i dr Siniša Marčić, pomoćnik ministra za nauku su posjetili JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka. Tom prilikom je razgovarano o unapređenju već postojeće uspješne saradnje Ministarstva i Instituta, kao i načini za dodatno unapređenje iste. Gosti su se upoznali sa opremom Instituta, […]

09:15 AM09:15 AM 09:15 AM

У складу са чланом 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Бања Лука („Службени гласник града Бања Лука“, бр. 3/13), Градоначелник  града Бања Лука је донио Одлуку о одређивању […]

12:21 PM12:21 PM 12:21 PM

У складу са Законом о заштити од пожара и Законом о превозу опасних материја министар унутрашњих послова је донио четири нова правилника у овој области и то: – Правилник о програму и начину полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара,  – Правилник о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају, – […]

01:04 PM01:04 PM 01:04 PM

У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова је донио Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља и борави или ради већи број лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/13).

09:36 AM09:36 AM 09:36 AM
oprema-za-gasenje-pozara2

У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова, у сарадњи са министром индустрије, енергетике и рударства је донио Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, који је објављен у ”Службеном гласнику Републике Српске”, број 39/13. Овим правилником прописују се технички нормативи за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење […]