JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske – Banja Luka, je kao korisnik sredstava finansijske podrške projekta po konkursu Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, nabavio najsavremeniju opremu za mjerenje koncentracije radona u vazduhu – sofisticirani profesionalni elektronski detektor RAD7, prestižne Durridge Company (SAD).

Ovim su se stekli uslovi da Institut, u skladu sa svojim ovlašćenjima, može vršiti detektovanje i mjerenje koncentracija radioaktivnog gasa radona (Rn222) u cilјu zaštite lјudskog zdravlјa, zaštite na radu i zaštite životne sredine, što je i nacionalni strateški cilј Republike Srpske.

Radon

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC-International Agency for Research on Cancer) pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) klasifikovala je prirodni radiokativni gas radon kao karcinogen za lјude i potvrdila da je uzročnik raka pluća. Radon je i najznačajniji fizički faktor „sindroma bolesne zgrade“ (sick building syndrome-SBS). U zgrade radon dospijeva iz tla kroz pukotine u horizontalnim i vertikalnim konstrukcijama, kroz konstruktivne spojeve i oko prodora kućnih instalacija. Zbog toga je naročito prisutan u zoni podruma, prizemlјa i prvog sprata. Radon emituju i neki ugrađenih građevinskih materijala (granit, aluminijumski škrilјac, vulkanski tuf, elektrofilterski pepeo). Koncentracija ovog karcinogenog gasa dodatno se povećava u savremenim, hermetički zatvorenim energetski efikasnim zgradama, ukoliko nisu adekvatno ventilisane.

Zato je, u interesu zdravlјa, kvaliteta i dužine života, neophodno vršiti mjerenje radona u svim objektima i prostorijama u kojima lјudi dnevno borave duže od 4 sata! U svim slučajevima detekcije povećanih koncentracija radona, u preporučenim vremenskim rokovima potrebno je preduzeti odgovarajuću građevinsku sanaciju objekta.

Izmjerite prisustvo radioaktivnog gasa radona u prostorima u kojima živite i radite i spriječite njegovo dokazano karcinegeno djelovanje.

Zdravlјe je najviše što možete učiniti za sebe i one do kojih Vam je stalo. Učinite to odmah!