Ex атмосфера

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука је у складу са чланом 25. Правилника о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/11) од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите добио овлашћење за обављање послова из области заштите на раду у простору угроженом експлозивном атмосфером. До издавања ове лиценце, у Републици Српској није била овлашћена институција за обављање наведених послова.

У складу са наведеним Институт обавља сљедеће послове:

– вођење послова заштите на раду код послодавца који имају простор угрожен експлозивном атмосфером,

– оспособљавање радника за безбједан рад, у смислу заштите на раду, који раде или бораве у простору угроженом експлозивном атмосфером,

– врши израду акта о процјени ризика код послодавца у простору угроженом експлозивном атмосфером,

– обавља превентивне и периодичне прегледе и испитивања средстава за рад и услова радне средине, у смислу заштите на раду, у простору угроженом експлозивном атмосфером.