Испитивање ЗОП

ИСПИТИВАЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

  • Преглед и испитивање исправности и функционалности хидрантске мреже са издавањем протокола о извршеном испитивању
  • Преглед и испитивање исправности и функционалности система за дојаву са издавањем протокола о извршеном испитивању
  • Преглед и испитивање исправности и функционалности система за гашење пожара са издавањем протокола о извршеном испитивању
  • Преглед и испитивање исправности и функционалности система за детекцију експлозивних гасова и пара са издавањем протокола о извршеном испитивању
  • Преглед и испитивање исправности и функционалности паник расвјете са издавањем протокола о извршеном испитивању
  • Преглед и испитивање исправности и функционалности противпожарних клапни са издавањем протокола о извршеном испитивању
  • Атест – исправа о контроли и усаглашености уређаја, опреме и средстава за заштиту од пожара и експлозија