У престижном часопису Journal of Environmental Monitoring (Cambridge, United Kingdom) је објављен рад радника Института заштите, екологије и информатике доц. др Предрага Илића и Љиљане Ерић, дипл. инж. тех. Sources of organochlorine pesticides in air in an urban Mediterranean environment: Volatilisation from soil. Рад је израђен у сарадњи са научним радницима Масарик универзитета (Брно, Чешка) (Masaryk University, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment) и Института за хемију Макс Плант (Мајнц, Њемачка) (Max Planck Institute for Chemistry, Mainz), чиме се потврђује досадашња успјешна сарадња са наведеним институцијама.

У раду су публиковани резултати истраживања органохлорних пестицида (OCP) у Бањој Луци, у току заједничког истраживања наведених институција.

Објављивањем овог рада настављено је објављивање радова радника Института у престижним европским часописима из области заштите животне средине (Journal of Environmental Monitoring, Cambridge, Atmospheric Environment, Oxford и Environmental Pollution, Oxford).

У претходној години су објављена три рада, те ти радови, као и горе наведени рад су објављени у научним часописима са престижне SCI листе.

Објављени радови у међународним часописима у претходној години су:

  1. Lammel G., Klánová J., Ilić P., Kohoutek J., Gasić B., Kovacić I., Lakić N., Radić R.: „Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales – I. Levels and variabilities“. Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier. ISSN 1352-2310, 2010, vol. 44, no. 38, pp. 5015-5021.
  2. Gasić B., MacLeod M., Klánová J., Scheringer M., Ilić P., Lammel G., Pajović A., Breivik K., Holoubek I., Hungerbühler K.: „Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia“, Environmental Pollution, Oxford, Elsevier. ISSN 0269 -7491, 2010, vol. 158, no. 10, pp. 3230 -3235.
  3. Lammel G., Klánová J., Ilić P., Kohoutek J., Gasić B., Kovacić I., Škrdlíková L.: „Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales – II. Mass size distributions and gas-particle partitioning“. Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier. ISSN 1352 -2310, 2010, vol. 44, no. 38, pp. 5022 -5027.