С обзиром на да је закључен пријем радова на Конференцији „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука, 13. децембар 2013. године, објављујемо списак радова који ће бити публиковани у зборнику радова.

Програм рада, као и класификација радова (усмена и постер презентација) ће бити објављен накнадно.

У наставку текста можете погледати списак радова.

Јелена Божић: Енергетска ефикасност за одрживу обнову и изградњу насеља. Стање и могућности у Републици Српској

Предраг Илић, Светлана Илић, Зоран Јањуш: Заштита животне средине у Републици Српској, стање и перспективе 

Сања Сакан, Гордана Девић, Дубравка Релић, Иван Анђелковић, Ненад Сакан, Драгана Ђорђевић: Фактор обогаћења и индекс геоакумулације у процени контаминације речних седимената

Јасмина Цепић, Тамара Матијевић: Праћење хигијенско-санитарног стања ријеке Уне

Suzana Gotovac-Atlagić, Vesna Rudić Grujić, Bojana Bjeljac, Borislav Malinović: Nitrate nitrogen and waters in Republic of Srpska

Свјетлана Ступар, Ранка Радић, Златко Ђајић: Одређивање емисија GHG из друмског саобраћаја према методологији COPERT IV

Синиша Шкондрић: Teucrium montanum L. (Labiatae): етноботаничка студија

Дејан Дмитровић, Бранка Билбија, Милица Лукач, Шњегота Драгана: Полни диморфизам адултних крпеља врсте Dermacentor marginatus са подручја Бардаче 

Драгана Нешковић-Маркић, Жељка Шобот-Пешић: Компаративна студија третмана комуналног отпада примјеном LCA

Pricop Floarea, Moga Ioaan Corina, Popescu Alina, Ghituleasa Carmen, Scarlat Razvan: Solutions for minimizing the wastewater pollution generated by textile finishing

Слободанка Павловић, Жељко Алексић: Анализа постојећег програма управљања медицинским отпадом у КЦ Бања Лука

Новак Дамјановић, Зорица Давидовић: Могућности еколошког збрињавања отпадних уља за подмазивање

Владан Мићић, Бранко Пејовић, Радослав Грујић, Борислав Малиновић: Средства за хлађење и подмазивање у обради метода као флуидни индустријски отпад

Зоран Јањуш, Предраг Илић: Анализа резултата испитивања тврдоће рециклираног термопласта

Бранислав Вулевић: Нејонизујућа зрачења и заштита

Драган Карабасил: Електромагнетни смог, општа опасност

Смиљана Параш, Милица Матавуљ, Дејан Дмитровић: Утицај нискофреквентних електромагнетних поља на бета ћелије ендокриног панкреаса код пацова

Јасна Фришчић, Рената Алишић, Радослав Декић, Биљана Кукавица: Утицај тербутилазина на елементе антиоксидативне заштите еритроцита човјека (In vitro)

Предраг Илић, Светлана Илић, Зоран Јањуш: Стратешка процјена утицаја на животну средину у Републици Српској

Предраг Алексић, Звонимир Баковић, Братислав Кисин: Стратешка процена утицаја на животну средину у стрешком планирању у шумарству Србије на примеру Јужно Кучајског шумског подручја

Новица Сталетовић, Срђа Ковачевић, Јасмина Лукић: Модел експертске процене стања животне средине општине Бор

Даниела Цветковић, Слађана Ђорђевић, Мирјана Бартула: Процена ефикасности управљања заштићеним подручјима у Републици Србији применом РАППАМ методологије

Теа Спасојевић-Шантић, Дубравка Перовић, Гордана Дражић: Фиторемедијациони план у третману земљишта загађеног тешким металима применом индијске слачице (Brassica juncea)

Тања Максимовић, Предраг Илић, Свјетлана Лолић: Сезонска дистрибуција тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) код Phragmites communis TRIN., на подручју рибњака Бардача

Драгољуб Урошевић, Бранимир Анђелић, Раша Ђуровић, Љиљана Стојановић-Бјелић, Урош Урошевић: Допринос изградњи и ремедијацији депонија индустријског и  комуналног отпада у циљу заштите животне средине

Светлана Илић, Весна Митрић, Предраг Илић, Нермина Скејовић-Хурић: Инвентар диоксина и фурана у складу са одредбама Стокхолмске конвенције

Владан Јолџић: Право и животна средина, од теорије до праксе

Весна Б. Аћић: Хармонизација прописа у области енергетике са аспекта заштите животне средине и енергетска ефикасност

Драгољуб Тодић, Зорица Исоски: Европске интеграције и усклађивање националних прописа са прописима ЕУ: између нормативног и праксе

Зорица Давидовић, Новак Дамјановић: Прописи и законске регулативе у области коришћења обновљивих извора енергије у Србији, ЕУ, тенденције

Санела Бабић, Александра Станивуковић: Увод у енергетски менаџмент општине Градишка

Синиша Данојевић: Обновљиви извори енергије у Републици Српској, искориштење, перспектива и енергетска ефикасност

Иван Билић: Изазови у коришћењу обновљивих извора енергије у Републици Србији

Сања Мразовац Курилић, Ненад Марић, Станко Сорајић, Јелена Зарић: Геотермални ресурси Војводине

Јован Ђукић, Петар Гверо, Бранко Кременовић: Сектор хлађења и потенцијали БиХ за коришћење соларног хлађења

Денис Међед, Весна Митрић: Потенцијали кориштења енергије вјетра у Републици Српској

Снежана Коматина-Петровић, Миомир Коматина, Саша Смиљанић, Уна Петровић: Геолошко складиштење CO2 – решење за ублажавање климатских промена у енергетици

Снежана Коматина Петровић, Ненад Ч. Бојат, Халид Жигић: Експериментисање са планетом – климатске промене у ери геоинжењеринга

Гордана Петровић, Радослав Бошковић: Климатске промене и њихов утицај на туризам

Илија Комљеновић, Данијел Југ, Михајло Марковић, Владо Ковачевић, Милана Мишић: Редуковане обрада земљишта у пољопривредној производњи и ублажавање климатских промјена у Хрватској и Босни и Херцеговини

Слађана Ђорђевић, Славен Продановић, Слободанка Павловић, Даниела Цветковић: Адаптације коришћења пољопривредног земљишта на бази регионалних климатских модела

Ивана Живановић, Слађана Живановић: Одрживи туристички развој – принципи планирања и управљања

Мирјана Бартула, Слађана Ђорђевић,Слободанка Павловић, Даниела Цветковић: Акциони план за развој екотуризма у заштићеним подручјима Војводине

Јелена Божић: Примјена нанотехнологије у грађењу. Могућности и ограничења

Marian-Cătălin Grosu, Ioan Hossu, Dorin Avram, Iuliana Maria Bârliba, Răzvan Scarlat: Environment protection potential through magnetically textile systems

Стојан Симић, Драгана Митровић, Жељко Џуџелија, Сњежана Вујић: Енергетска ефикасност у рафинеријама као мјера заштите животне средине

Биљана Врањеш, Никола Шобат, Снежана Слијепчевић: Методологија процјене професионалног ризика

Весна Палексић, Мира Поповић, Огњен Перазић: Професионалне опасности и штетности  и радна мјеста са повећаним ризиком у термоелектрани на угаљ

Дубравка Перовић, Теа Спасојевић – Шантић, Гордана Дражић: Професионално излагање формалдехиду и ксилолу у патохистолошким лабораторијама

Анита Петровић-Гегић, Весна Маринковић, Бранко Савић: Анализа отпадних супстанци из процеса флексо штампе штампарије просечног обима производње

Бранко Пејовић, Радослав Грујић, Владан Мићић, Горан Тадић, Митар Перушић: Машински системи за ограничавање продукције отпадних материја у циљу побољшања радне средине

Александар Пеулић, Иван Миланковић, Никола Мијаиловић: Надзор електромагнетног поља у радном и животном окружењу

Виолета Цибулић, Новица  Сталетовић, Светлана Полавдер, лидија Стаменковић, Кристина Петров: Процес електролизе, процена и управљање хемијским ризиком

Џелал Ибраковић: Социолошки аспекти заштите и здравља на раду

Милан Божовић, Радивоје Топић, Никола Божовић: Планина Латично – последице уништавања минско експлозивних средстава

Санин Џидић, Мухамед Омербеговић, Дика Авдибеговић: Искуства испитивања отпорности на пожар врата домаћих произвођача

Един Гараплија, Санин Џидић: Значај синергије квалитете грађевинских производа са аспекта отпорности и реакције на пожар и енергетских својстава

Бранко Бабић, Драган Бабић: Образовање у заштити од пожара и експлозија на студијском програму Цивилна заштита

Маријола Божовић: Образовање као кључни фактор у успешном спровођењу заштите од пожара и експлозија