Радионица на тему: „Процјена ризика у области заштите и здравља на раду, одржана је данас 26.04.2012. године у Конференцијској сали Административног центра Владе Републике Српске. Организатори су Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Центар за истраживање и студије ГЕА из Бања Луке.

На семинару-радионици су представници Финске имали двије презентације, након чега ће у мају извршити попис два радна мјеста и процијенити ризик.

Учесници семинара су били представници лиценцираних кућа које се баве пословима заштите здравља на раду и врше процјену ризика на радном мјесту, затим представници здравствених институција и послодаваца код којих се врши процјена ризика на радном мјесту и радној средини. Испред Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука је присуствовала Снежана Слијепчевић, дипл. инж. маш.-знр.

Радионица је организована у оквиру пројекта “Европски мостови сарадње у области заштите и здравља на раду”, који финансира Генерална дирекција за проширење Европске комисије и одржава се поводом свјетског дана безбједности и заштите здравља на раду.

У складу са дефиницијом Међународне заједнице рада (МОР) из 1997. године, заштита на раду и заштита здравља на раду је дисциплина која се бави унапређењем услова рада и радне средине, превенцијом повреда, професионалних болести и болести у вези са радом, заштитом и унапређењем здравља запослених, у чему Институт као јавна установа за област заштите на раду има значајну улогу у овој области.