Министар саобраћаја и веза, уз сагласност министра унутрашњих послова и министра здравља и социјалне заштите је донио Упутство за превоз материја у жељезничком саобраћају, које је објављено у “Службеном гласнику Републике Српске“, број 14/14.

Овим упутством уређује се превоз и манипулација опасних материја у жељезничком саобраћају, мјере превенције и заштите људи и животне средине, евиденција и пријављивање неправилности у превозу опасних материја, као и контрола регулативе при овим превожењима.