У Сарајеву се од 14-16. маја 2013. године одржава Радионица за инвентар POPs, у оквиру пројекта „Активности за омогућавање правовременог дјеловања при имплементацији Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs) у Босни и Херцеговини“, која је уједно и друга радионица у оквиру досадашњих активности пројекта.

На радионици учествују представници Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука доц. др Предраг Илић, вд директора и Весна Митрић, дипл. инж. технологије за заштиту животне средине, стручни сарадник, те представници Енове, Сарајево, који заједно са Институтом чине конзорцијум за провођење пројекта и организовање радионице, те представници Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Института за јавно здравство Републике Српске, Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Пољопривредног факултета, Бања Лука, Федералног министарства околиша и туризма и других институција из Републике Српске и Федерације БиХ.

Радионицу је отворила Нермина Скејовић-Хурић, Национална фокална тачка за провођење Стокхолмске конвенције. На радионици је првог дана презентован Процес развоја Националног плана имплементације (НИП), Инвентар POPs-генерални приступ, док ће се другог и трећег дана обрадити теме, као што су Инвентар емисија, испуштања, садржаја, нивоа у животној средини и контаминираних подручја старих и нових POPs-генерални приступ, Инвентар пестицида, Инвентар апарата за домаћинство и електричног и електроничког отпада, Идентификација и квантификација испуштања диоксина и фурана и др, а предавачи су Иван Холоубек, RECETOX, Чешка, Александар Мицковски, Министарство за животну средину и просторно планирање, Скопље, Македонија, те Марен Мелендорф, представница UNIDO.

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРВОЈ РАДИОНИЦИ