МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

Испитивање квалитета ваздуха се врши на локацијама означеним као „Центар“, „Топлана“ и „Житопромет“ у Бијељини.

Испитивање квалитета ваздуха се врши на локацијама означеним као „Центар“, „Топлана“ и „Житопромет“ у Бијељини. Испитивање се врши по принципу 24-часовног узорковања на предвиђеним мјерним мјестима током 2016. године.