У организацији Института заштите, екологије и информатике у Бањој Луци дана 14-15. новембра 2008. је одржан Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Савремене технологије за одрживи развој градова“, у Институту за заштиту здравља Републике Српске.
Наведени скуп је организован под покровитељством Министарства науке и технологије Републике Српске, Града Бање Луке, предузећа Аналyсис-лабораторијска опрема, Београд, уз подршку Туристичке организације Републике Српске и Туристичке организације Бање Луке.
Циљ научно-стручног скупа “Савремене технологије за одрживи развој градова“ је био да понуди осавремењено схватање да изградња и функционисање градова обухвата све природне системе са којима долази у међузависност, а не само бригу о саобраћајној ефикасности, структури и материјалу. Само рационална употреба природних извора и одговорно управљање изграђеном средином базирано на еколошким принципима може допринијети очувању ријетких природних извора, смањењу енергетске потрошње и повећању квалитета урбане, а тиме и животне средине.
Скуп је започео уводном ријечи вд директора Института заштите, екологије и информатике мр Предрага Илића, који је, након поздрављања гостију и покровитеља, између осталог истакао да је Институт тржишно оријентисана научноистраживачка, консултантска и образовна институција у области заштите животне средине, заштите и здравља  на раду и заштите од пожара. Институт нуди услуге у рјешавању актуелних проблема привреде у подручјима која покрива.
Истакао је да је визија Института да постане лидер у области дјелатности заштите коју су утемељили на подршци Министарства науке и технологије и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске.
Навео је да на скупу учествују учесници из седам земаља (Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија, Хрватска, Словенија и Мађарска) и на крају је позвао Министра науке и технологије др Бакира Ајановића да отвори Скуп.
Министар науке и технологије др Бакир Ајановић је истакао да загађење животне средине постаје све већи проблем у изградњи градова због високе концентрације људи и њихових активности за које је потребно обезбиједити одговарајући физички оквир и инфраструктуру. Да би данашњи и градови будућности били одрживи, потребно је обезбиједити минималне негативне утицаје на животну средину. Одрживи развој подразумијева да се природни ресурси не троше брже него што се могу обновити, односно да се животна средина не загађује материјама више него што их природа може разградити и асимиловати.
Између осталог је наведено да ће се једино одрживим развојем градова, који се темељи на примјени савремених технологија њиховог функционисања, омогућити превенција и санација деградације урбане средине и успоставити интегрални систем еколошких димензија здравих градова у концепту одрживог развоја. Одрживи градови теже интегралном квалитету, што укључује економске, просторне, културне, социјалне и особине животне средине у најширем смислу.  
Министар Бакир Ајановић је посебно и снажно истакао да ће Влада Републике Српске опремати и развијати институције, као што је Институт заштите, екологије и информатике, пружати им пуну подршку за научноистраживачки рад и образовање кадрова за обављање послова из ове области.
Такође је рекао да свако друштво које жели постићи напредак путем одрживог развоја мора подстицати јачање науке, технологија и иновација у одрживом  развоју. Овај скуп ће дати пуни допринос сагледавању проблема одрживог развоја градова на нашем подручју у овом тренутку и правцима дјеловања власти, стручних и научних организација на спречавању негативног утицаја на здравље становништва и прогласио је Научно-стручни скуп “Савремене технологије за одрживи развој градова“ отвореним.
Од присутних гостију, у име Градоначелника Бање Луке Драгољуба Давидовића, скуп је поздравила Љиљана Радовановић, начелник одјељења за друштвене дјелатности у Бањој Луци, која је истакла значај скупа за Град Бању Луку, његов развој и уједно и промоцију и захвалила се организаторима на уложеном труду током организације скупа и нагласила да ће Град Бања Лука убудуће подржати овакве и сличне активности Института заштите, екологије и информатике,
Скуп је поздравио и проф. др Ђемал Колонић, предсједник управног одбора Института и предсједник научно-стручног одбора Скупа, који се између осталог, захвалио Министарству науке и технологије, министру Бакиру Ајановићу и Граду Бањој Луци, градоначелнику Драгољубу Давидовићу на изузетној подршци како би Институт заштите, екологије и информатике постао институција којом ће се поносити и Град и Република.
Директор Завода за медицину рада и спорта Републике Српске др Владо Марковић је похвалио труд организатора и нагласио добру сарадњу између двије институције и истакао да је Институт врло значајна институција, како са стручног, тако и научноистраживачког аспекта.
На скупу је изложено 106 радова, са преко 200 учесника из сљедећих тематских области:
•    Природни ресурси и одрживи развој
•    Савремени еколошки проблеми и одрживи развој
•    Улога науке, технологије и иновација у рјешавању савремених еколошких проблема на путу ка одрживом развоју градова
•    Информационе технологије за одрживи развој градова
•    Савремене технологије и здравље становништва
•    Савремене технологије и проблем буке у градовима
•    Савремене технологије и проблем загађења ваздуха у градовима
•    Савремене технологије и климатске промјене
•    Савремене технологије и квалитет вода
•    Савремене технологије и рјешавање проблема отпада у градовима
•    Савремене технологије и очувања биодиверзитета у градовима
•    Савремене технологије у енергетици
•    Савремене технологије и пољопривреда
•    Савремене технологије у индустрији
•    Савремене технологије и саобраћај
•    Савремене екоремедијационе технологије
•    Еколошко урбано право и економија
Сви радови су штампани у Зборнику радова, а са планираним темама, учесници из различитих области дјеловања понудили су потребна домаћа и свјетска искуства у примјени савремених технологија у области планирања и изградње градова, њиховој енергетској ефикасности, проблемима саобраћаја, воде, загађења ваздуха, буке, зрачењима, отпаду, биодиверзитету и осталим присутним еколошким ризицима у урбаној средини.
Наведени скуп је у потпуности испунио своја очекивања, што са присуством гостију из 7 земаља из регије, тако и квалитетом научних и стручних радова, који су објављени у зборнику радова.