Зелена акција (Хрватска) у сарадњи са Центром за животну средину (Република Српска) и Фронт 21/42 (Македонија) организовала је регионални семинар под називом „Одрживи енергетски потенцијали у региону“, која се одржао у  период од 48. јула 2011. године у Соларној академији на острву Шолта, код Сплита, Хрватска, на коме је присуствовала Мирела Ковачевић, дипломирани инжењер електротехнике, стручни сарадник у Институту заштите, екологије и информатике.

Семинар је финансиран од стране Европске комисије генералног директората за проширење у оквиру IPA 2008 пројеката Networking and Capacity Building of environmental NGOs to Increase Energy Efficiency and Renewable Sources of Energy in Western Balkans”. Право учешћа имале су организације из Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније, Грчке, Румуније, Бугарске и Турске.

Сврха овог догађаја је била размјена различитих мишљења и перспективе између различитих интересних група, иницирање дијалога и проналажење заједничких интереса, договори о могућим заједничким активностима и промовисање најбоље праксе из различитих земаља у региону у вези са питањима одрживог развоја и транспорта.

Током семинара, фотоволтични систем и ветрењача су инсталирани, тако да су полазници семинара имали практичан увид у процес. Такође, Kerstin Meyer из највеће НВО у ЕУ Транспорт и животна средина, дала је преглед најважнијих аспеката саобраћајне политике ЕУ. Доктор Heinz Högelsberger представио је промјене у аустријској транспортној политици након што је она постала чланица ЕУ. Сем тога, изложено је и неколико других занимљивих презентација.

У другом дијелу семинара учесници су радили у 3 групе. Специфични циљ сваке радне групе био је да на тему расправе дође до заједничког става и да се направи радни план. Посљедњег дана семинара резултати сваке радне групе су представљени међу свим учесницима конференције.