ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске је као партнер учествовао у припреми транснационалног пројекта „RES2FIRE: Models and Tools for Enhancing the Resistance and the Resilience to Wildfire in Natural Protected Areas and Wildland-Urban Interfaces“ у оквиру Првог позива за достављање приједлога пројеката Interreg IPA Adrion програма. IPA Adrion је европски програм транснационалне сарадње, у који је укључен већи број држава. Пројекат је одобрен у оквиру приоритета програма: Подршка зеленом и климатски отпорном јадранско-јонском региону и специфичног циља: Повећање отпорности на климатске промјене, природне катастрофе и катастрофе изазване људским активностима у јадранско-јонском региону.

Пројекат „RES2FIRE“ има за циљ да усклади и пренесе моделе и алате за адаптацију на климатске промјене повећавајући отпорност према шумским пожарима. То ће бити реализовано већ током имплементације пројекта и у потпуности остварено на крају пројекта јачањем знања за превенцију и припрему који је усмјерен на смањење ризика од шумских пожара. Очекивана промјена ће бити изградња капацитета за смањење броја, обима и озбиљности шумских пожара у земљама IPA ADRION програма.

У пројекат је укључено девет партнера из Италије, Босне и Херцеговине, Србије, Албаније, Грчке, Сјеверне Македоније и Словеније. У пројекту ће учествовати и осам придружених партнера. Водећи партнер је Центар за интегрисану геоморфологију за подручје Медитерана, Потенца, Италија (Center of Integrated Geomorphology for the Mediterranean Area).