ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама са радионицом за класификацију хемикалија. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18).ghs_pictograms1

Додатна едукација/семинар о опасним хемикалијама са радионицом за класификацију хемикалија ће се одржати 05. 04. 2024. године у Паневропском универзитету Апеирон, Војводе Пере Креце 13, Бања Лука (први спрат). Почетак семинара је у 10.30. Оквирни период трајања додатне едукације са радионицом за класификацију хемикалија је око 2,5 h. Предавачи семинарa су Џејна Милаковић – Рамадани, мр. пх. спец., начелник Одјељења за хемикалије и биоциде, Дијана Дујаковић, виши стручни сарадник за хемикалије и мр Драгана Драгојловић „Алумина“ д.о.о., Зворник, савјетник за хемикалије.

Семинар је намијењен савјетницима за хемикалије који имају завршен први циклус високог образовања са 180 ЕЦТС бодова из области природних наука, медицинских и здравствених наука, инжењерства и технологије или пољопривредних наука.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара, неопходно је да нам најкасније до 27. 03. 2024. године путем поште, факса (051/218-322) или електронске поште (ljiljana.eric@institutzei.net) доставите пријаву, са свим подацима траженим у пријави (достављамо на захтјев мејлом).