ПРОГРАМ РАДА

ДОДАТНА ЕДУКАЦИЈА/

СЕМИНАР/ВЕБИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА

Бања Лука, 16. децембар 2022. године

Мјесто одржавања:

Паневропски универзитет Апеирон, Војводе Пере Креце 13, Бања Лука

 

09.30 Отварање семинара/вебинара

Проф. др Предраг Илић, директор

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука

09.35 Примјена законске регулативе из области хемикалија у индустрији – Искуства у пракси компаније „Алумина“ д.о.о. Зворник

Мр Драгана Драгојловић

„Алумина“ д.о.о., Зворник

10.20 Употреба биоцида у прехрамбеној индустрији

Доц. др сци. мед. Драгана Стојисављевић

ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука

11.15-11.30     Кафе пауза

11.30

 

Акт о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини и заштита на раду у хемијској лабораторији

Бранко Радовић, мастер технол. – инж. зашт. жив. сре.

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

12.00 Регистрација нарочито опасних биоцида и Извјештај о процјени безбједности

Бојана Петричевић, дипл. инж. пољ.

Екозаштита д.о.о. Бијељина

12.40 Презентација лабораторије за воде, земљиште и отпад

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

 

 13.00                 ДИСКУСИЈА И ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА

13.10                   ЗАКУСКА