JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka je dobio akreditaciju Instituta za akreditovanje BiH (BATA) za Laboratoriju za ispitivanje parametara u životnoj sredini u oblastima ispitivanja elektromagnetnog zračenja, emisija u vazduh i kontrole ambijentalnog vazduha.

iso-17025

 

Akreditacija označava potvrdu stručnjaka angažovanih ispred akreditacionog tijela koji su potvrdili da Institut ima kvalifikovano osoblje koje posjeduje potrebno obrazovanje, obučenost, tehničko znanje, odgovarajuće prostorije i sve metode se primjenjuju u skladu sa najvišim standardom propisanim svjetskim laboratorijskim standardom ISO 17025, čime se rezultati ispitivanja međunarodno verifikuju.

Završetkom akreditacije Institut je postao jedina laboratorija u Republici Srpskoj za ispitivanje emisija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađenja u vazduhu, kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha i mjerenje elektromagnetnog zračenja niskih frekvencija, što je ogroman uspjeh radnika i rukovodstva Instituta.

Sertifikat o akreditaciji

Područje akreditacije