JNU “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka provodi obaveznu dodatnu edukaciju/seminar o opasnim hemikalijama. Dodatna edukacija/seminar o opasnim hemikalijama se provodi u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/18), Zakonom o biocidima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/09) i Pravilnikom o programu dodatne edukacije za Savjetnika za hemikalije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/18).

Obuka traje jedan dan, 29.3.2019. godine, sa početkom u 9.30 časova (registracija od 8.30), u Hotelu Jelena, Banja Luka, Jovana Dučića 25 (lokacija Čajavec, u sklopu Tržnog centra Emporijum) (www.hotel-jelenabl.com). Ne podliježe se provjeri znanja.

Seminar je namijenjen savjetnicima za hemikalije koji imaju završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova iz oblasti prirodnih nauka, medicinskih i zdravstvenih nauka, inženjerstva i tehnologije ili polјoprivrednih nauka.

Da bi Institut odgovorio zadatku u smislu organizacije seminara, neophodno je da nam najkasnije do 20.3.2019. godine putem pošte, faksa (051/218-322) ili elektronske pošte (ekoinstitut@inecco.net) dostavite prijavu, sa svim podacima traženim u prijavi (dobija se po zahtjevu).

Prisustvo seminaru uklјučuje:

  • Prisustvovanje i učešće na seminaru,
  • Ručak
  • Kafe pauza,
  • Stručne materijale seminara i
  • Potvrdu o dodatnoj edukaciji.

Informacije o cijeni seminara može se dobiti putem mejla ili telefonski.

Napominjemo da je prisustvo dodatnoj edukaciji obavezno i bez dodatne edukacije nije moguće obavlјati posao savjetnika za hemikalije.

Program rada biće dostupan na veb stranici www.institutzei.net ili dostavlјen na zahtjev faksom.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona/faksa: 051/218-322.