Na Svjetski dan bezbjednosti, 28. aprila, radniku JNU ”Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske” Banja Luka Slobodanu Šumonji, diplomiranom inženjeru zaštite na radu, angažovanom na poslovima rukovodioca obrazovanja u zaštiti, Udruženjе inženjera zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj је uručilo Plaketu za postignute rezultate i zasluge u promociji zaštite i zdravlja na radu. Kroz svoj rad, ostvario je cilj na promovisanju i značaju zaštite i zdravlja radnika na radu u Republici Srpskoj, što treba posebno istaknuti. Dodijeljena Plaketa je priznanje za životno djelo u oblasti zaštite na radu u Republici Srpskoj. Jedan od pravaca djelovanja na promociji i podizanju svijesti o značaju bezbjednosti i zdravlja na radu je obavljanje obrazovanja, odnosno osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad, te sticanje znanja, vještina i navika, u skladu sa Evropskom direktivom 89/391. Drugi pravac djelovanja je kroz obavljanje nadzora nad primjenom i provođenjem preventivnih mjera zaštite i zdravlja na radu kod pravnih subjekata, jer ukoliko sačuvate ili spriječite da strada samo jedan radnik – uradili ste mnogo. Nerijetko, težište djelovanja je usmjereno upravo na ona radna mjesta koja su sa povećanim rizikom (rad na visini, rad u skučenom prostoru, rad izložen buci i vibracijama, rad sa hemijskim, biološkim i drugim štetnostima, rad u prostorima ugroženim parama zapaljivih tečnosti i gasova-Ex zaštitu, i dr). Među ostalim pravcima djelovanja, bitno je istaći djelovanje kroz ovakve seminare i konferencije, a posebno se ističe Prvo savjetovanje iz zaštite na radu u BiH.