PROGRAM RADA

KONTINUIRANA EDUKACIJA/
SEMINAR O OPASNIM HEMIKALIJAMA

Banja Luka, 15. juni 2018. godine
Hotel Jelena

08.30-09.30 Registracija učesnika

09.30 Otvaranje seminara
Prof. dr Predrag Ilić, direktor JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka
09.35 Klasifikacija i obilježavanje hemikalija (CMR)
Prim. mr far. Radojka Malbašić, JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka
10.00 Iskustvo privrede u upravljanju hemikalijama
Mr Dragana Smiljanić, Alumina d.o.o., Zvornik

10.30-11.00 Kafe pauza

11.00 Opasne hemikalije i zaštita od požara
Aleksandar Babić, dipl. inž. zaštite od katas. dog. i pož., JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka
11.20 Menadžment i upravljanje rizicima upotrebe hlora kao dezinfekcionog sredstva
Dr sci. med. Dušanka Danojević
12.00 Novine u zakonskoj regulativi u oblasti hemikalija
Predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

12.20 DISKUSIJA, ZATVARANJE SEMINARA I IZDAVANJE POTVRDA O ODSLUŠANOM SEMINARU

12.30 Ručak