Zaštita od požara i elementarnih nepogoda

08jun 2018

Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske i dr Siniša Marčić, pomoćnik ministra za nauku su posjetili JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka. Tom prilikom je razgovarano o unapređenju već postojeće uspješne saradnje Ministarstva i Instituta, kao i načini za dodatno unapređenje iste. Gosti su se upoznali sa opremom Instituta, […]

05sep 2017

JNU “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“, Banja Luka u ponedjeljak 04.09.2017. godine, sa početkom u 12.30 časova organizovao javnu prezentaciju projekata nabavke opreme. Predstavljeni su sljedeći projekti: Nabavka opreme za ispitivanje mikrobioloških parametara kvaliteta ambijentalnog vazduha (faza I uzorkivač vazduha i faza II automatski brojač kolonija); Nabavka fena za testiranje ispravnosti i funkcionalnosti […]

29maj 2014

U sklаdu sа člаnоm 22. i 23. Zаkоnа о zаštiti i spаsаvаnju u vаnrеdnim situаciјаmа („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, br. 121/12) i člаnа 11. Оdlukе о оrgаnizаciјi i funkciоnisаnju civilnе zаštitе u оblаsti zаštitе i spаsаvаnjа grаdа Bаnjа Lukа („Službеni glаsnik grаdа Bаnjа Lukа“, br. 3/13), Grаdоnаčеlnik grаdа Bаnjа Lukа је dоniо Оdluku о оdrеđivаnju […]

21avg 2013

У складу са Законом о заштити од пожара и Законом о превозу опасних материја министар унутрашњих послова је донио четири нова правилника у овој области и то: – Правилник о програму и начину полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара,  – Правилник о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају, – […]

15avg 2013

У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова је донио Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља и борави или ради већи број лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/13).

30maj 2013
oprema-za-gasenje-pozara2

У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова, у сарадњи са министром индустрије, енергетике и рударства је донио Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске“, број 39/13. Овим правилником прописују се технички нормативи за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење […]