U petak, 28. maja 2021. godine, u hotelu „Srem“ u Sremskoj Mitrovici, održana je Otvarajuća konferencija projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravlјanja otpadom u prekograničnom regionu“, koji se realizuje u okviru drugog poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina.
Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partneri su: Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banja Luke i Javna naučnoistraživačka ustanova institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke.
Otvarajuća konferencija je bila prilika da se na svečan način obeleži početak saradnje na zajedničkim projektnim aktivnostima.
Ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine skup je pozdravila podsekretarka Brankica Tabak rečima podrške za uspešnu realizaciju. Ispred projektnih partnera obatili su se Svjetlana Radusin, Pomoćnik ministra za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Dragan Mijović, pomoćnik direktora i glavni republički urbanističko – građevinski i ekološki inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske, Banja Luke i prof. dr Predrag Ilić, direktor Javne naučnoistraživačke ustanove instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke ističući institucionalni i regionalni značaj projekta za svakog partnera.
Nemanja Erceg, v.d. pomoćnika Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i menadžer projekta predstavio je značaj projekta projektne cilјeve, očekivane rezltate i aktivnosti tokom projekta i istakao značaj projekta za podizanje kapaciteta administracije i inspekcije u oblasti upravlјanja otpadom i otpadnim vodama.
Prof. dr Predrag Ilić, direktor JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka je naglasio da praćenje stanja životne sredine, odnosno monitoring nije na zadovolјavajućem nivou. U BiH postoji nerazvijen sistem praćenja podataka u oblasti upravlјanja otpadom i ne postoji laboratorija za ispitivanje čvrstog otpada. Klјučni benefit projekta sa aspekta Instituta, ali i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je formiranje prve javne laboratorije Instituta za čvrsti otpad i otpadne vode, uklјučujući i analize zemlјišta. Ova aktivnost će pobolјšati kapacitet zemlјe za praćenje otpada i otpadnih voda. Projekat uklјučuje i pripremu laboratorije za akreditaciju u skladu sa standardom ISO 17025, čime će se povećati broj akreditovanih mjernih metoda u Institutu, a time i kompetentnost i značaj laboratorije, odnosno Instituta.
Aktivnost će obuhvatiti i nadogradnju laboratorije za otpadne vode (uklјučujući nabavku laboratorijske opreme); razviti standardne protokole za uzorkovanje i analizu otpada i otpadnih voda i obučiti laboratorijsko i terensko osoblјe za uzorkovanje otpada i otpadnih voda i laboratorijske analize i rukovanje generisanim laboratorijskim otpadom.
Aktivnosti projektnih partnera predstavili su: Svetlana Topić, viši stručni saradnik za poslove upravlјanja otpadom u Ministarstvu za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Dragan Nikolić, ekološki inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banja Luke i prof. dr Predrag Ilić, direktor Javne naučnoistraživačke ustanove instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luke.
Događaju je prisustvovalo više od 50 učesnika iz relevantnih institucija; pedstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, predstavnici partnera na projektu, predstavnici lokalnih samouprava i inspekcije za zaštitu životne sredine, kao i predstavnici javnih, naučnih i stručnih institucija koje se bave problemom otpada i otpadnih voda. Događaj je pratio veliki broj medija.
Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i trajaće 18 meseci, do 04. oktobra 2022. godine.
Očekivani rezultati projekta su:
1. Ojačani kapaciteti nadležnih organa za zaštitu životne sredine
2. Povećana efikasnost inspekcije zaštite životne sredine
3. Pobolјšani sistem monitoringa životne sredine
4. Pobolјšana saradnja sa ekološkim nevladinim organizacijama

O programu Interreg-IPA CBC Srbija-Bosna i Hercegovina

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) osnovan je u skladu sa Regulativom Saveta Evropske unije broj 231/2014 na dan 11. marta 2014 i predstavlјa nastavak jedinstvenog IPA fonda Evropske unije za predpristupnu pomoć.
EU, uz pomoć ovog instrumenta, nastavlјa da daje pravni okvir za obezbeđivanje finansijske pomoći zemlјama kandidatima i potencijalnim kandidatima u nastojanju da podstakne političke, ekonomske i institucionalne reforme sa krajnjim cilјem punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sprovodi se kao deo Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i kao takav je rezultat zajedničkog planiranja vladajućih struktura i ostalih zainteresiranih strana dvaju država. IPA II podržava prekograničnu sardnju s cilјem promovisanja dobrosusedskih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja te podsticanja evropskih integracija.
Program analizira društveno-ekonomsku situaciju pograničnog područja, te postavlјa zajedničke strategije za rešavanje identifikovanih problema kroz određivanje zajedničkih razvojnih tematskih prioriteta. Program je baziran na detalјnoj analizi izazova i specifičnosti programskog područja.
Ukupno sufinansiranje Evropske unije za Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine za period 2014-2020 iznosi 14,000,000 EUR dok sufinansiranje koje se očekuje od korisnika iznosi minimalno 2,223,529.41 EUR.