Odlična grafika pokazuje trenutno zagađenje vazduha u svim dijelovima svijeta, a jedan grad iz BiH je drugi najgori grad u Evropi po kvalitetu vazduha.

kvalitet-vazduha

Industrijski razvoj donio nam je mnogo dobrih stvari – veći standard, više novca za obrazovanje, bolju zdravstvenu zaštitu i još mnogo toga, ali jedna od lošijih nuspojava je zagađenje životne sredine, što je dovelo i do drastičnog pada kvaliteta vazduha u velikom broju gradova.
Projekat AirVisual upotrijebio je podatke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o zagađenju vazduha i uz pomoć njih su napravili atraktivan vizuelni prikaz zagađenja u svakom dijelu Zemlje. Ti podaci su zaprepašćujući jer prema njima 92 posto svjetske populacije udiše vazduh koji je u većoj ili manjoj mjeri štetan za zdravlje, a od posljedica zagađenog vazduha godišnje umre čak 7 miliona ljudi.

AirViusalmap je dosad prva karta koja pokazuje trenutne podatke o zagađenju vazduha na 3D površinu Zemlje, što znači da uz pokrete mišom i zumiranjem možete pogledati koliko je čist ili zagađen vazduh u mjestima u kojima živite, ili bilo gdje na svijetu. Mjerna jedinica kojom se utvrđuje kvaliteta vazduha i koja se koristi u grafici su lebdeće čestice, veće od 2.5 mikrometara, koje ljudi mogu udisati.

Gotovo svi najzagađeniji gradovi na svijetu nalaze u Aziji, a prednjači iranski Zabol s godišnjim prosjekom od 218 µg/m³ lebdećih čestica (mikrograma po kubnom metru), što je dvanaest puta više od nivoa koju preporučuje WHO (18 µg/m³).  Slijede Gvalior u Indiji sa 176 µg/m³, Alahabad u Indiji sa 170 µg/m³, Rijad u Saudijskoj Arabiji sa 156 µg/m³ i Džubail u istoj državi sa 152 µg/m³.

Što se tiče Evrope, najzagađeniji vazduh ima makedonsko Tetovo s 81 µg/m³, slijedi Tuzla u BiH sa 65 µg/m³ lebdećih čestica, a na trećem mjestu je Skoplje s 45 µg/m³.

Detaljan prikaz se može pratiti na https://airvisual.com/earth  i https://airvisual.com/world.

Podaci za Republiku Srpsku za sada nisu u bazi AirVisual-a.