LOKALNI PLAN ZAŠTITE PRIRODE GRADA BANjALUKE

Raznovrsnost i očuvanost prirode i prirodnih vrijednosti predstavlja pravo svakog građanina. U tom smislu, neophodno je strateško planiranje aktivnosti u ovoj oblasti, kako bi sačuvali nacionalnu prirodnu baštinu kao zaostavštinu budućim generacijama.

Donošenjem Zakona o zaštiti prirode Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/14), članom 9. propisana je obaveza izrade Lokalnih planova zaštite prirode za jedinice lokalne samouprave. Planovi se donose na period od deset godina. Dokument predstavlja nastojanje gradske uprave Grada Banjaluka da se utvrdi stanje u oblasti zaštite prirode i iskorištenosti prirodnih potencijala kako bi se mogle predvidjeti buduće planske aktivnosti u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti.

Izrada Lokalnog plana zaštite prirode grada Banjaluka pokazuje odraz povećanog nivoa institucionalne svijesti gradske uprave Grada Banjaluka i nameće potrebu sistemskom pristupu problematici zaštite prirode.

Svrha izrade Lokalnog plana zaštite prirode je višestruka jer će se na jednom mjestu objediniti, analizirati i struktuisano prezentovati podaci i dati ocjena stanja prirodnih resursa, a samim tim dati i polazište i prijedlozi za daljnje planiranje i sprovođenje aktivnosti.