MJERENjE I OCJENA KVALITETA VAZDUHA U ŽIVOTNOJ SREDINI GRADA BANjA LUKA

Slika_stanice1
SKU: Бања Лука

Mjerenje koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u životnoj sredini se vrši na tri lokacije: lokacija Centar, lokacija Paprikovac – Elektroprenos RJ „Banja Luka 3“ i lokacija naselje Borik – „Vodovod“ a.d. Banja Luka.

Ocjena kvaliteta vazduha se vrši u skladu sa standardima, definisanim Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12).