MJERENjE AEROZAGAĐENjA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINE

Испитивање квалитета ваздуха се врши на локацијама означеним као „Центар“, „Топлана“ и „Житопромет“ у Бијељини.

Ispitivanje kvaliteta vazduha se vrši na lokacijama označenim kao „Centar“, „Toplana“ i „Žitopromet“ u Bijeljini. Ispitivanje se vrši po principu 24-časovnog uzorkovanja na predviđenim mjernim mjestima tokom 2016. godine.