JNU “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka provodi obaveznu dodatnu edukaciju/seminar o opasnim hemikalijama. Dodatna edukacija/seminar se provodi u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/18), Zakonom o biocidima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/09) i Pravilnikom o programu dodatne edukacije za Savjetnika za hemikalije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/18).

Dodatna edukacija/seminar o opasnim hemikalijama će se održati 22. 12. 2021. godine, koja će se zbog epidemiološke situacije izazvane korona virusom, održati on-line/na daljinu pomoću odgovarajuće platforme.

CLP

Teme koje će biti obrađene su osnovni principi upravljanja hemikalijama, preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima i mutagenima, dezinfekciona sredstva i njihovo upravljanje, kao i predavanje sa iskustvima iz prakse sa upravljanjem hemikalijama u industriji.

U skladu sa članom 3 stav 3 Pravilnika o programu dodatne edukacije za savjetnika za hemikalije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/18), edukacija ostvarena prema principu učenja na daljinu smatraće se kontinuiranom edukacijom.

Prijavljeni učesnici seminara će dobiti putem e-maila detaljna upustva o priključivanju u virtuelna predavanja.

Seminar je namijenjen savjetnicima za hemikalije koji imaju  završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova iz oblasti prirodnih nauka, medicinskih i zdravstvenih nauka, inženjerstva i tehnologije ili polјoprivrednih nauka.

 Da bi Institut odgovorio zadatku u smislu organizacije seminara, neophodno je da nam najkasnije do 17.12.2021. godine putem pošte, faksa (051/218-322) ili elektronske pošte (ljiljana.eric@institutzei.net) dostavite prijavu, sa svim podacima traženim u prijavi (Prijava za Dodatnu edukaciju za savjetnika za hemikalije_2021-1).

Kotizacija za učešće: 80 KM, odnosno 93,60 KM sa uračunatim PDV-om i uklјučuje:

  • Stručne materijale seminara i
  • Potvrdu o dodatnoj edukaciji.

Uplatu možete izvršiti na žiro račun Instituta 5620990000088958 NLB Banka, sa napomenom “uplata kotizacije za seminar“ i istu je neophodno izvršiti prije prijavlјivanja na seminar. Po izvršenoj uplati će biti ispostavlјena faktura.

Napominjemo da je prisustvo dodatnoj edukaciji obavezno i bez dodatne edukacije nije moguće obavlјati posao savjetnika za hemikalije.

Program rada biće dostupan na veb stranici www.institutzei.net ili dostavlјen na zahtjev faksom.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona/faksa: 051/218-322.