Tag Archives: семинар

JNU “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka provodi obaveznu dodatnu edukaciju/seminar o opasnim hemikalijama. Dodatna edukacija/seminar se provodi u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/18), Zakonom o biocidima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/09) i Pravilnikom o programu dodatne edukacije za Savjetnika za hemikalije („Službeni glasnik Republike Srpske“, […]

JNU „Zavod za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka provodi obaveznu dodatnu edukaciju / seminar o opasnim hemikalijama. Dodatna obuka / seminar o opasnim hemikalijama sprovodi se u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 21/18), Zakonom o biocidima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/09) i Pravilnikom o programu dodatnih obuka […]