Вођење послова и савјетовање

ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА И САВЈЕТОВАЊЕ

  • Вођење послова у области заштите од пожара и експлозија
  • Вођење документације у области заштите од пожара и експлозија и усклађивање у складу са законским актима
  • Савјетовање и упутства за унапређење заштите од пожара и експлозија