ПРОГРАМ РАДА

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА/

СЕМИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА

Бања Лука, 29. март 2019. године

Хотел Јелена

08.30-09.30

Регистрација учесника

 

09.30 Отварање семинара

Проф. др Предраг Илић, директор ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

09.35 Имплементација Закона о хемикалијама у складу са новодонесеним подазаконским актима

Прим. мр фар. Радојка Малбашић, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

10.10 Превентивне мјере за обављање дјелатности нарочито опасним хемикалијама

Мр Драгана Смиљанић, Алумина д.о.о., Зворник

10.30-11.00     Кафе пауза

11.00

 

Пестициди у модерној употреби (њихова употреба у ЕУ и код нас)

Милан Вујановић, дипл. инж. пољ., Агриматко д.о.о., Бијељина

11.30

 

Примјена биоцида у спречавању ширења заразних болести

Бојана Петричевић, стр. инж. пољ., „Екозаштита“ д.о.о. Бијељина

11.45 Прва помоћ код тровања гасовима

Доц. др сци. др мед. Весна Палексић, специјалиста медицине рада, ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске и ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

12.15 Израда безбједносно-техничког листа (БТЛ), Љиљана Ерић, дип. инж. технол., ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука


12.40                   ДИСКУСИЈА,
ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О ОДСЛУШАНОМ СЕМИНАРУ

12.50               Ручак