Акредитоване лабораторије

Институт је акредитован у складу са стандардом BAS ISO/IEC 17025, за сљедеће области:

  • Мјерење и процјена електромагнетних поља
Р.б. Предмет испитивања Врсте испитивања Мјерни распон Методе
LI 16.4 Електричне и магнетне величине
1.

 

Извори високофреквенцијских

(ВФ) електромагнетских

поља

 

Испитивање интензитета електричног поља у циљу процјене опште изложености РФ електромагнетним пољима

 

Фреквенцијски опсег

30MHz – 6GHz

BAS EN 50413:2010 *

BAS EN 50413/A1:2014

BAS EN 50383:2011 *

BAS EN 50383/Cor1:2014

BAS EN 50492:2010 *

BAS EN 50492/A1:2015 *

2. Извори

нискофреквенцијских (НФ)

електромагнетских поља

Испитивање интензитета електричног и магнетног поља у циљу процјене опште изложености НФ електромагнетним пољима Фреквенцијски опсег

5 Hz do 400 kHz

BAS IEC 61786:2010 *

 

  • Емсије у ваздух и мониторинг квалитета ваздуха

 

Р.б. Предмет испитивања Врсте испитивања Мјерни распон Методе
LI 24.1 Емисије из стационарних извора,
3. Емисије у ваздух Одређивање масене концентрације

Сумпор-диоксида (SO2)

(0 do 2500) ppm BAS ISO 7935:2000
4. Одређивање масене концентрације азотних оксида  (NO) (0 do 1000) ppm BAS EN 14792:2007
5. Одређивање масене концентрације угљен-моноксида  (CO)

 

(0 do 1000) ppm BAS EN 15058:2008
6. Одређивање волумног удјела

кисеоника (O2)

 (0 do 25) % vol BAS EN 14789:2007
7. Одређивање угљен-моноксида, угљен-диоксида и кисеоника (CO2, CO, O2) (0 do 20) % vol BAS ISO 12039:2002
LI 24.2 Квалитет ваздуха
8. Мониторинг квалитета ваздуха Мјерење концентрације сумпор-диоксида (ЅО2) 0-376 ppb

0-1000 µg/m3

BAS EN 14212:2013

BAS EN 14212/Cor1:2015

9. Мјерење концентрације азотних оксида (NO, NO2, NOХ) 0-962 ppb

0-1200 µg/m3

BAS EN 14211:2013
10. Мјерење концентрације угљен-моноксида (СО) 0-86 ppm

0-100 mg/m3

BAS EN 14626:2013
11. Мјерење концентрације озона (О3) 0-250 ppb

0-500 µg/m3

 

BAS EN 14625:2013